Valné zhromaždenie

ENCJ spája vnútroštátne inštitúcie v členských štátoch Európskej únie, ktoré sú nezávislé od výkonnej moci a zákonodarnej moci, a ktoré sú zodpovedné za podporu sudcov pri nezávislom výkone spravodlivosti. Valné zhromaždenie je orgán ENCJ, ktorý má všetky potrebné právomoci na dosahovanie cieľov tejto asociácie.

Registrácia

Program konferencie

05.06.2019

15:00 - 15:30

Registrácia ENCJ členov

15:30 - 17:30

Riadenie / Manažment organizácie Časť I. (iba pre členov ENCJ)

17:30 - 18:00

Koniec rokovaní

18:00 - 20:00

Otváracia recepcia - Historická budova Národnej rady SR

06.06.2019

08:45 - 09:30

Registrácia účastníkov VZ

09:30 - 10:15

Plenárne rokovanie

10:15 - 10:45

Coffee break

10:45 - 12:30

Plenárne rokovanie: Výsledky projektov ENCJ 2018-2019

12:30 - 14:00

Obed

14:00 - 14:30

Plenárne rokovanie

14:30 - 16:00

Diskusie v pracovných skupinách

16:00 - 17:00

Závery z pracovných skupín

17:00 - 19:00

Koniec rokovaní

19:00 - 22:00

Slávnostná večera

Večera, prehliadka a spoločná foto na bratislavskom hrade
(vyzdvihnutie autobusom o 18:30)

07.06.2019

09:30 - 12:00

Plenárne rokovanie: druhá časť

12:00 - 12:30

Riadenie / Manažment organizácie Časť II.

12:30 - 12:45

Prezentácia miesta konania VZ ENCJ 2020

12:45 - 14:00

Obed

14:00 - 16:00

Prehliadka sídla súdnej rady a prehliadka Katedrály Sv. Martina

Informácie o konferencii

Miesta konania

Konferencia sa koná na týchto miestach: Miestodržiteľský palác, Historická budova Národnej rady SR, Bratislavský hrad

Doprava

Viac informácií o možnostiach dopravy nájdete v záložke Informácie - Doprava

Ubytovanie

Viac informácií o možnostiach ubytovania nájdete v záložke Informácie - Ubytovanie