Contact

 

Office

Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky

Hlavné námestie 8

814 22 Bratislava

www.sudnarada.sk

www.encj.eu

 

Contact person

Patrícia Némethová

patricia.nemethova@sudnarada.gov.sk

Andrea Šestáková

andrea.sestakova@sudnarada.gov.sk