Minúta po minúte

12:27

Záverečné slovo

Prezident Kees Sterk poďakoval za spoluprácu a uzatvoril posledný deň rokovania

12:21

Manifest ENCJ

Záverom Valného zhromaždenia ENCJ je prijatie Bratislavskej deklarácie - Manifestu ENCJ

12:18

Výsledky ENCJ Marketu

Udelenie ocenenia ENCJ Cena za pozitívnu zmenu získala Litva

12:17

Prezentácia videa

Na dnešnom rokovaní sa prezentuje video ENCJ - CCBE Právny štát

12:15

ENCJ pracovný plá

V rámci programu bol prijatý ENCJ pracovný plán na roky 2019-2020

12:14

Riadenie / Manažment organizácie Časť II.

Prijatie záverov a odporúčaní z projektov za roky 2018-2019

11:33

Kamil Jonski - pohľad akademickej obce

Poľský ekonóm Kamil Jonski pôsobiaci na Univerzite v Lodzi hodnotí výsledky prieskumu

11:31

Marco Fabri - pohľad z vonku

Vedec a riaditeľ Výskumného inštitútu súdnych systémov Marco Fabri hodnotí výsledky prieskumu medzi sudcami a právnikmi

11:10

Plenárne rokovanie

Valné zhromaždenie pokračuje vo svojom programe druhou časťou plenárneho rokovania

10:14

ENCJ Market

Vybrané členské krajiny prezentujú novinky z oblasti justície na ENCJ Markete

09:39

Posledný deň rokovania

Otvára sa posledný deň valného zhromaždenia prezentáciou ENCJ Marketu

16:33

Koniec rokovaní

Druhý deň rokovaní valného zhromaždenia sa úspešne ukončil

16:30

Zhrnutie diskusie pracovných skupín

Koordinátori pracovných skupín prezentujú závery diskusie k návrhu Bratislavského manifestu ENCJ

14:16

Diskusia k návrhu Bratislavského manifestu ENCJ

Účastníci valného zhromaždenia diskutujú o návrhu Bratislavského manifestu ENCJ v 6 pracovných skupinách

14:13

Prezident CCBE José De Freitas

Popoludňajší program pokračuje prezentáciou manifestu Rady advokátskych komôr Európy (CCBE)

11:21

Projekt 4

Workshop k výberu a menovaniu sudcov

11:21

Projekt 3

Digitálna justícia

11:20

Projekt 2

Dôveryhodnosť a imidž justície

11:18

Projekt 1

Nezávislosť, zodpovednosť a kvalita justície

11:16

Výsledky projektov ENCJ 2018-2019

Prebieha prezentácia výsledkov práce projektových skupín projektov ENCJ 2018-2019

10:22

Predsedníčka k aktuálnym výzvam

Výstupom valného zhromaždenia v Bratislave, so zreteľom na aktuálne výzvy, by mal byť apel všetkým zainteresovaným k budovaniu autority sudcov a vzájomného rešpektu v záujme posilnenia právneho štátu a dôvery verejnosti.

10:19

Lenka Praženková

"Hodnota právneho štátu je súčasťou našej európskej identity"

09:58

Plenárne rokovanie

V úvode druhého dňa plenárneho rokovania Valného zhromaždenia sa prihovoril účastníkom aj profesor Laurent Pech

09:54

Vystúpenie ministra spravodlivosti SR

V rámci plenárneho rokovania so svojim príhovorom vystúpil minister spravodlivosti Slovenskej republiky Gábor Gál

09:49

Príhovor predsedníčky Súdnej rady

Po úvodnom príhovore prezidenta ENCJ vystúpila predsedníčka Súdnej rady Lenka Praženková

1 2 »