Kontakt

 

Kancelária

Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky

Hlavné námestie 8

814 22 Bratislava

www.sudnarada.sk

www.encj.eu

 

Kontaktná osoba

Patrícia Némethová

patricia.nemethova@sudnarada.gov.sk

Andrea Šestáková

andrea.sestakova@sudnarada.gov.sk

 

Telefónne číslo

+421 903 70 70 68

+421 918 488 681