Gábor Gál

Gábor Gál

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky

Mgr. Gábor Gál
Dátum narodenia: 22. november 1974

Vzdelanie:
• 1993-1998: Univerzita Komenského Bratislava, Právnická fakulta
• 1989-1993: Gymnázium s vyuč. jaz. maď. Galanta

Odborná prax:
• 2018 - : minister spravodlivosti Slovenskej republiky,
• 2002-2018: poslanec Národnej rady Slovenskej republiky,
• 2002-2018: výkon advokácie,
• 2008-2009: Nemocnica s poliklinikou Svätého Lukáša Galanta, a. s. – člen predstavenstva,
• 2005-2017: Trnavský samosprávny kraj – poslanec,
• 2001-2002: Victoria Volksbanken Biztosító, Budapest – vnútorný kontrolór,
• 2000-2002: Advokátska kancelária JUDr. Matkovčík a partneri – advokátsky koncipient,
• 2000-2002: Centrum právnych analýz pri nadácii Kalligram – zakladateľ, právny analytik,
• 1994-1999: Obecné zastupiteľstvo Veľká Mača – poslanec,
• 1993-1998: Študentská Sieť v Bratislave – občianske združenie, predseda bratislavských klubov

Politická činnosť:
• člen predsedníctva strany MOST-HÍD

Cudzie jazyky:
• maďarský
• nemecký