Lenka Praženková

Lenka Praženková

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky

ŽIVOTOPIS
Dátum a miesto narodenia: 5. 4. 1970, Bratislava
Bydlisko: Bratislava
Rodinný stav: vydatá, dve deti

VZDELANIE:
1988 – 1993 – Právnická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
1995 – absolvovaná odborná justičná skúška
2002 – absolvovaná rigorózna skúška, Právnická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

ODBORNÁ PRAX:
1993 – 1996 – justičná čakateľka Krajského súdu v Bratislave
1996 – 1997 – sudkyňa Krajského súdu v Bratislave
1998 – advokátsky koncipient
1998 – 2003 – advokátka
2003 – 2008 – sudkyňa Okresného súdu Bratislava I
2008 - 2009 – dočasne pridelená na Okresný súd Pezinok na výkon funkcie predsedu súdu
2010 – 2014 – sudkyňa Krajského súdu v Bratislave
2014 – 2017 – sudkyňa Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

FUNKCIE:
2005 – 2008 – predseda obchodného grémia, Okresný súd Bratislava I
2008 - 2009 – predsedníčka Okresného súdu Pezinok
2010 – 2014 - podpredsedníčka Krajského súdu v Bratislave
2011 – 2014 – predsedníčka senátu Krajského súdu v Bratislave
2012 – 2017 – členka Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky
2016 – 2017 – predsedníčka senátu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
2016 – súčasnosť – druhýkrát zvolená na obdobie 3 rokov za členku skúšobnej komisie pre justičné skúšky v Justičnej akadémii Slovenskej republiky
2016 – 2017 - viceprezidentka ZSS
2017 – súčasnosť - predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky s prerušeným výkonom funkcie sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky