Marco Fabri

Marco Fabri

Vedec a riaditeľ Výskumného inštitútu súdnych systémov, Bologna