Rečníci

Lenka Praženková

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky

Kees Sterk

Prezident Európskej siete Súdnych rád

Laurent Pech

Profesor európskeho práva a vedúci katedry práva a politiky na Univerzite Middlesex v Londýne

Kamil Jonski

Poľský ekonóm, v súčasnosti pôsobiaci na Univerzite v Lodzi

Marco Fabri

Vedec a riaditeľ Výskumného inštitútu súdnych systémov, Bologna

Gábor Gál

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky